Autismoaren Nazioarteko Eguna

Nazio Batuen Batzar Nagusiak, 2007an, Autismoari buruzko Kontzientziazioaren Nazioarteko Eguna ezarri zuen, autismoaren espektroaren nahastea (TEA) duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko gizarteko eremu guztietan eskubide osoko herritar gisa sartzeko beharra nabarmentzeko.

Urtero, autismoak Espainian duen elkarte-mugimenduak kontzientziazio-kanpaina bat sustatzen du, Autismo Europarekin koordinatuta, kolektiboaren errealitatea, haren gaitasunak eta beharrak ikusarazteko.

Cannabis medizinala eta TEA

THCn (Dronabinol) oinarritutako farmako batek hobekuntza bat erakutsi du adimen-ezgaitasuna duten paziente nerabeen tratamenduaren aurkako autolesio-portaeraren erabileran, 6 hilabeteko jarraipenaren ondoren[3]. CBDak, berriz, propietate antipsikotikoak, antsiolitikoak, antioxidatzaileak, antiinflamatorioak eta epileptikoak ditu. Gainera, ez da psikoaktiboa.

2018an, Journal of Autism and Developmental Disorders aldizkarian argitaratu zen espektro autistaren nahastea duten haurretan kanabiola ugari duen kalamuari buruzko txosten labur bat. Autoreak azterketan frogatu zuenez, kalamua terapia lagungarri gisa hartu ondoren, nabarmen hobetu ziren portaera (%61), antsietatea (%39) eta komunikazio-arazoak (%47).

Azterketan, CBD eta THC konbinazioa hartu zen, 20: 1 proportzioan, hurrenez hurren, eta mihipetik hartu zen, egunean bi edo hiru aldiz, 2-4 astean, dosi handiagoekin, efektuaren eta tolerantziaren arabera. Kontrako gertaerak gaueko dosia doituz konpondu ziren, eta pazienteen adina 5-18 urtekoa izan zen. Etorkizun handiko emaitzetan oinarrituta, ikerketa gehiago egitea proposatzen du ikertzaileak azterketa kontrolatuetan[4].

2019an, beste txosten zientifiko bat argitaratu zen Naturen. Azterketaren helburua zen cannabisarekin tratamendu medikoa jasotzen duten AAT duten pazienteak autismorako karakterizatzea eta haien segurtasuna eta eraginkortasuna deskribatzea. Aztertutako datuak 2015etik 2017ra bitartean bildu ziren, TEA duten 188 pazienteren tratamendu-programaren barruan.

Tratamendua kalamu-olioan oinarritu zen, %30eko CBDa eta %1,5eko THCa zituelarik. Egunean hiru aldiz ematen zuten gaixo gehienek (5-19 urte). Sei hilabeteko tratamendua egin ondoren, 155 paziente zeuden jardunean eta 93 ebaluatu zituzten: 28 pazientek hobekuntza nabarmena izan zuten, 50 neurritsuak, 6 arinek eta 8k ez zuten aldaketarik izan beren asalduran.Bizi-kalitatea, loa, kontzentrazioa, konbultsioak, gogo-aldarte positiboa eta modu independentean jantzi eta bainatzeko gaitasuna ere hobetu egin ziren sei hilabete igaro ondoren.

Beraz, kanabinoideak seguruak, eraginkorrak eta ondo toleratzen direla dirudi, AEArekin lotutako sintomak arintzeko. Cannabinoideen efektuen mekanismoak GABA eta glutamatoaren transmisioa arautzea ekar dezake, baita basopresina eta oxitozina askatzea ere. GABAergic eta glutamatergic-en seinaleztapenaren kitzikapen-desoreka eta inhibizioa garuneko zenbait eskualdetan TEAren ezaugarria da.

Bestalde, basopresina eta oxitozina neurotransmisoreak dira, interakzio soziala indartzen dutenak, portaera errepikakorra murrizten dutenak, informazio soziala kontrolatzen dutenak eta emozioen onarpena hobetzen dutenak. DBHk oxitozina eta basopresioa hobetzen ditu gizarte-jardueretan, cannabis medizinalari eta autismoa duten haurrei buruzko literaturaren arabera[5].

***************************************************************

Dia mundial  del  autismo

La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2007 el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Cada año, el movimiento asociativo del autismo en España promueve una campaña de concienciación, en coordinación con Autismo Europa, para visibilizar la realidad del colectivo, sus capacidades y sus necesidades.

Cannabis medicinal y TEA

Un fármaco basado en THC (Dronabinol) ha mostrado una mejora en el manejo del comportamiento de autolesión resistente al tratamiento en pacientes adolescentes con discapacidad intelectual a los 6 meses de seguimiento[3]. Mientras que el CBD tiene propiedades antipsicóticas, ansiolíticas, antioxidantes, antiinflamatorias y antiepilépticas. Además no es psicoactivo.

En 2018, un breve informe sobre el cannabis rico en canabidiol en niños con trastorno del espectro autista se publicó en el Journal of Autism and Developmental Disorders. El autor demostró en el estudio que después de administrar el cannabis como terapia adyuvante, se produjo una mejora considerable en el comportamiento (61%), ansiedad (39%) y problemas de comunicación (47%).

En el estudio, el tratamiento consistió en una combinación de CBD y THC, en una proporción de 20: 1, respectivamente, tomada por vía sublingual de dos a tres veces al día durante 2-4 semanas, con dosis aumentadas según el efecto y la tolerabilidad. Los eventos adversos se resolvieron ajustando la dosis nocturna y la edad de los pacientes fue de 5 a 18 años. Basándose en los resultados prometedores, el investigador sugiere una mayor investigación en estudios controlados[4].

En 2019, se publicó otro informe científico en Nature. El objetivo del estudio era caracterizar a los pacientes con TEA que reciben tratamiento médico con cannabis para su autismo y describir su seguridad y eficacia. Los datos analizados se recopilaron entre 2015 y 2017 como parte del programa de tratamiento en 188 pacientes con TEA.

El tratamiento se basó en el aceite de cannabis, que contenía un 30% de CBD y un 1,5% de THC, administrado tres veces al día en la mayoría de los pacientes (5 a 19 años). Después de seis meses de tratamiento, 155 pacientes estaban en tratamiento activo y 93 (60%) fueron evaluados: 28 pacientes (30.1%) reportaron una mejoría significativa, 50 (53.7%) moderada, 6 (6.4%) leve y 8 (8.6 %) no tuvieron cambio en su trastorno. La calidad de vida, el sueño, la concentración, las convulsiones, el estado de ánimo positivo y la capacidad de vestirse y bañarse de forma independiente también mejoraron después de seis meses.

Los medicamentos crónicos concomitantes más comunes en la ingesta fueron antipsicóticos, antiepilépticos, antidepresivos e hipnóticos. Los antipsicóticos fueron tomados por 55 (33.9%) pacientes, y a los 6 meses, 11 (20%) pacientes dejaron de tomar este medicamento. En general, se reportó una disminución en el consumo de medicamentos en 23 (34.3%) pacientes. Se experimentó inquietud, como el efecto secundario más frecuente en 23 pacientes (25,2%). Las razones para dejar de hacer el tratamiento fueron: efectos secundarios y ningún efecto terapéutico.

En conclusión, los cannabinoides parecen ser seguros, efectivos y bien tolerados para aliviar los síntomas asociados con el TEA. El mecanismo de los efectos de los cannabinoides puede implicar la regulación de la transmisión de GABA y glutamato, así como la liberación de vasopresina y oxitocina. Un desequilibrio de excitación e inhibición de la señalización de GABAergic y glutamatergic en diferentes regiones del cerebro es característico del TEA.

Por otra parte, la vasopresina y la oxitocina son neurotransmisores que fortalecen la interacción social, reducen el comportamiento repetitivo, controlan la información social y mejoran el reconocimiento emocional. Se encontró que el CDB mejora la oxitocina y la vasopresina durante las actividades sociales, según la literatura sobre cannabis medicinal y niños con autismo[5].

Gracias  :  https://www.kalapa-clinic.com/cannabis-medicinal-ninos-con-autismo/

Por  vuestra aportación a este movimiento.

Amatxo ere, kalamu zalea da.

Emakume izateak beti ekarri izan ditu ondorio batzuk. Gizarteak beti eskatu digu gehiago, eta aukera gutxiago eman digu. Eta kalamuarekin gauza bera gertatzen da. Kalamuaren kontsumitzaileek beren generoari lotutako aurreiritzi gehiago dituzte gizonezko lagunek baino. Eta ‘ama kannabikoak’ badira, arazoa areagotu egiten da.

Gaur egun, emakume gehienek ulertzen dute gizonek aske izateko eta beren erabakiak epaitu gabe hartzeko duten eskubide bera dutela, baina, hala ere, oraindik ere badira zenbait portaera gogor gaitzesten dituztenak, emakume batenak badira.

Edozein droga kontsumitzea (baita legezkoa bada ere) desakreditatzeko arrazoi klasikoa izan da.

Kanabisaren kontsumitzaileek ikusi dute nola mespretxatu zaien beren bizitzan marihuana erabiltzeagatik, baita medikuntzagatik ere. Arazoa areagotu egiten da emakume horiek ‘ama kannabikoak’ direnean, beren seme-alabak hazi eta marihuana arduraz kontsumitzen duten amak.

“Kalamua erretzeak ama hobea bihurtu nau”
Karine Cyr bi seme-alabaren ama da, eta Cannadeko emakume talde bateko burua da. Arauak urratzen dituzte eta seme-alaben hazkuntzari eta kalamuari buruzko estigmak baztertzen dituzte. “Cannabisa erretzeak ama hobea bihurtu nau, dio Cyr-ek, eta nazkatuta dagoela kanabisa kontsumitzen duela ezkutatzeaz.
Horregatik, gizartea landare horren onurei buruz heztea proposatu da. Azaldu duenez, “jendea ez dago informatuta. Oraindik ere pentsatzen dute kalamua erabiltzen dugunean gure telebistaren aurrean esertzen garela nerabe gisa pizza jaten.

kontsumoa hartuz, etxeko lanak egiten ditut, seme-alabekin jolasten naiz, gaixoagoa naiz haiekin eta gehiago egoten naiz´.
Oraindik ere badira ama kanabikoen aurkako ahots asko, baina bere mezua Facebookeko bere taldeko ehunka kiderengan sartu da: `Des fleurs ma chere (Flowers, my dear)´, marihuanari buruzko esperientziak eta ezagutzak partekatzeko sortu zuena.
Taldean emakume ekintzaileak, argazkilariak, abokatuak, psikologoak… bizi dira. Mother Maryk, antzeko gaiak dituen Facebookeko beste talde batek, 5.000 kide inguru ditu.Jordana Zabitsky sortzaileak (30 urte) dio amei buruzko aurreiritziak baztertzeko ahaleginean hasi zela taldearekin. “Lanaldi osoan lan egitea espero da. Nire seme-alabekin lanaldi osoan egotea espero da. Etxe garbi bat izatea espero da. Nire fakturak garaiz ordaintzea espero da´.

Ama kannabikoak, beti borrokan
Aditu batzuek esaten dute marihuanak ez diela uzten seme-alaben zaintzari, baina Cyr-ek dio aukera hori askoz hobea dela opioideek edo beste antidepresibo batzuek baino, amen antsietatea eta depresioa tratatzeko.

Bigarren haurdunaldiaren ondoren, CBD olioa erabiltzen hasi zen, erlaxatzeko. Medikuak errezetatutako opioideak hartzen jarraitzeari uko egin zion, eta «zonbi»tzat» sentiarazi zioten. “Ez nuen lo egiten, loaren nahaste handiak nituen, eta CBDko olioa hartu nuen lehen aldian, lo egiten nuen gau osoan, egiten nuen bezala”, esan du.
Espainian, dagoeneko badira zenbait erakunde kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko eta emakumeek kalamuaren munduan duten zeregina ikusarazteko. Ezagunena Emakume Antidebekuzaleen Estatuko Sarea (REMA) da, Emakume Kannabikoak ere deitzen zaiona. Beste ekintza-talde batzuk ere badaude, hala nola Las Chicas También Cultivan.

Greenfarmen gehienbat emakumez osatutako taldea gara, eta beti defendatu izan dugu sektore horretan dugun garrantzia. Kalamuagatik eta kalamuagatik gogor lan egiten duten emakume asko ezagutzen ditugu, geure buruetatik beste lankide askorengana, eta uste dugu garrantzitsua dela elkar ikusi eta laguntzea.
Ez, ama eta kontsumitzaile izateagatik, baztertu edo kritikatu egin behar ditugu. Gurasoak beti joan dira tabernara kopak hartzera, eta inoiz ez dute epaitu horregatik. Guk ez genuke gutxiago izan behar. Kontsumitzaileak gara, ama kannabikoak, eta harro-harro!

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mama Cannabica

Ser mujer siempre ha acarreado ciertas consecuencias. La sociedad siempre nos ha exigido más y nos ha permitido menos. Y con el cannabis, sucede lo mismo. Las consumidoras de cannabis sufren mayores prejuicios asociados a su género que sus compañeros masculinos. Y si son ‘mamás cannábicas’, el problema se multiplica.

Aunque hoy en día la mayoría de mujeres entienden que tienen el mismo derecho que los hombres a ser libres y tomar sus propias decisiones sin ser juzgadas, todavía hay gente que rechaza con mayor dureza ciertos comportamientos si provienen de una mujer. El hecho de consumir cualquier tipo de droga (incluso si es legal) ya ha sido un clásico motivo de desacreditación.

Las consumidoras de cannabis han visto como se les ha menospreciado por el hecho de usar la marihuana en su vida, incluso siendo por motivos estrictamente medicinales. El problema se multiplica cuando esas mujeres son ‘mamás cannábicas’, madres que crían a sus hijos y también consumen marihuana de forma responsable.

“Fumar cannabis me ha transformado en una mejor madre´´

Karine Cyr es madre de dos hijos, y lidera un grupo de mujeres cannadienses que desafían las normas y rechazan estigmas sobre la crianza de los hijos y el cannabis. “fumar cannabis me ha transformado en una mejor madre, asegura Cyr, quien dice que está cansada de tener que esconder que consume cannabis.

Por eso, se ha propuesto educar a la sociedad sobre los beneficios de esta planta. Según explica, “la gente no está informada. Todavía piensan que cuando usamos cannabis, nos sentamos frente a nuestro televisor comiendo pizza como adolescentes […] Cuando consumo, hago tareas domésticas, juego con mis hijos, soy más paciente con ellos y estoy más presente´´.

Aunque todavía hay muchas voces en contra de las mamás cannábicas, su mensaje ya ha calado en cientos de miembros de su grupo de Facebook, `Des fleurs ma chere (Flowers, my dear)´, que creó para compartir experiencias y conocimientos sobre la marihuana. 

En el grupo conviven emprendedoras, fotógrafas, abogadas, psicólogas… mujeres de todos los ámbitos de la vida. Mother Mary, otro grupo de Facebook con similar temática, tiene unos 5.000 miembros. Su fundadora, Jordana Zabitsky, de 30 años, asegura que comenzó con el grupo en un intento por rechazar los prejuicios entorno a las madres. “Se espera que trabaje a tiempo completo. Se espera que esté con mis hijos a tiempo completo. Se espera que tenga una casa limpia. Se espera que mis facturas se paguen a tiempo´´.

Mamás cannábicas, siempre en lucha

A pesar de que algunos expertos advierten de que la marihuana puede distraer de los cuidados de los hijos, Cyr asegura que es una alternativa mucho mejor que los opioides u otros antidepresivos recetados para tratar la ansiedad y la depresión en las madres. 

Ella comenzó usando aceite de CBD tras su segundo embarazo para poder relajarse. Se negó a seguir tomando los opioides que le había recetado su medico y que le hicieron sentir “como un zombie´´. “No dormía, tenía grandes trastornos del sueño, y la primera vez que tomé aceite de CBD, dormí toda la noche como solía hacerlo´´, comenta.

En España, ya existen varias organizaciones dedicadas a defender los derechos de las consumidoras y visibilizar el papel de las mujeres en el mundo del cannabis. La más conocida es la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas (REMA), también conocidas como Mujeres Cannábicas. Aunque también existen otros grupos de acción como Las Chicas También Cultivan.

En greenfarm somos un equipo formado en su mayoría por mujeres, y siempre hemos defendido la importancia nuestro papel dentro de este sector. Conocemos a muchas mujeres que trabajan duro por y para el cannabis, desde nosotras mismas a muchas otras compañeras, y creemos que es importante visibilizarnos y apoyarnos mutuamente.

No por ser madres y consumidoras debemos ser rechazadas o criticadas. Los padres siempre han podido bajar al bar a tomarse unas copas y nunca han sido juzgados por ello. Nosotras no deberíamos ser menos. Somos consumidoras, mamás cannábicas, ¡y a mucho orgullo!

Aunque todavía hay muchas voces en contra de las mamás cannábicas, su mensaje ya ha calado en cientos de miembros de su grupo de Facebook, `Des fleurs ma chere (Flowers, my dear)´, que creó para compartir experiencias y conocimientos sobre la marihuana. 

https://eliteseeds.com/mamas-cannabicas-luchando-contra-los-prejuicios/.

GANJA YOGA

Zuetako askok, seguru asko, yogaren milaka urteko artea (kirola baino gehiago) praktikatzen duen norbait ezagutu edo praktikatu duzue. Beharbada, ez zaudete ohituta diziplina hori marihuanaren kontsumoarekin lotzera. Bada, Estatu Batuetan zabaltzen hasi den moda batek zuen pertzepzioa alda dezake.

Yoga filosofikoa, fisikoa eta mentala batzen dituen diziplina da, intelektualaren eta espiritualaren arteko oreka perfektua lortzeko. Ildo horretatik, pertsona jainkoarengana hurbiltzea, geure burua izaki espiritual gisa ikustea eta ongizate fisiko osoa lortzea dira haren helburuak. Colorado estatuan, non marihuana banatzea, saltzea eta landatzea legezkoa den, yoga zentro eta eskola asko ari dira sustatzen, kalamuarekin batera.

Ganja Yoga izenaz ezagutzen denaren praktikaren helburua da ikasleek meditazioaren kapituluan duten kontzentrazioa hobetzea, hori baita arte horren funtsezko elementuetako bat. Saioak irakasle batek zuzentzen ditu, eta, normalean, lurruntze-ekipoak erabiltzen ditu ikasleek kalamua mugitzeko askatasun osoz kontsumi dezaten, ‘fisikoki’ erretzeak bere kontzentrazio-egoera aldatu gabe.

Ganja Yogako adituek diotenez, meditazioaren eta marihuana lurruntzeko ekipoen efektu konbinatuak garuneko eremu bat, pinu-guruina deritzona, suspertzea lortzen du. Hori da gure melatonina-gorputzaren ekoizpen naturalaren arduraduna; beraz, gure organismoaren prozesuekin lotuta dago, hala nola loa, esnaldia edo, kasu honetan, meditazioa eta kontzentrazioa.

Bere ospea, batez ere AEBn, Coloradoko legalizazioaren eskutik etorri den arren, marihuanadun yoga milaka urteko praktika honen hastapenetara arte marraz daitekeen aldaera bat da. Meditazio-diziplina horren aldekoek aldezten dute Ganja Yoga minbizi-mota batzuei, glaukomari, alzheimerrari, antsietatea murrizten laguntzen duela, eta, era berean,   egoera fisiko onean egoteko praktikatzaileen aliatu bikaina dela.

*********************************************************************************

Seguramente muchos de vosotros habéis practicado o conocéis a alguien que practique el milenario arte (más que deporte) del yoga. Lo que tal vez no estéis acostumbrados es a asociar esta disciplina con el consumo de marihuana. Pues bien, una moda que se está comenzando a extender en los Estados Unidos puede que haga que cambiéis vuestra percepción.

El yoga es una disciplina que aúna lo filosófico, lo físico y lo mental para conseguir un perfecto equilibrio entre lo intelectual y lo espiritual. En este sentido, sus objetivos son acercar a la persona a la divinidad, percibirnos a nosotros mismos como seres espirituales y lograr un pleno bienestar físico. En el estado de Colorado, en el que la distribución, venta y cultivo de marihuana es legal, hay muchos centros y escuelas de yoga que están potenciando la práctica de esta disciplina en combinación con el cannabis.

La práctica de lo que se conoce como el Ganja Yoga tiene como objetivo mejorar la concentración de los alumnos en el capítulo de la meditación, uno de los elementos fundamentales de este arte. Las sesiones se dirigen por un instructor que emplea, generalmente, equipos de vaporización para que los alumnos puedan consumir cannabis con una plena libertad de movimientos, sin que el hecho de tener que fumar ‘físicamente’ altere su estado de concentración.

Los expertos en Ganja Yoga dicen que el efecto combinado de la meditación y los equipos de vaporizaciónde marihuana logra estimular una zona del cerebro conocida como la glándula pineal. Ésta es la responsable de la producción natural en nuestro cuerpo de melatonina; en consecuencia, está relacionada con procesos de nuestro organismo como el sueño, la vigilia o, en este caso, la meditación y concentración.

Pese a que su popularidad, especialmente en los EEUU, ha venido de la mano de la legalización en Colorado, el yoga con marihuana es una variante cuyos orígenes pueden trazarse hasta los mismos inicios de esta milenaria práctica. Los defensores de esta disciplina de meditación defienden que el Ganja Yoga ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer, el glaucoma, el alzheimer, reduce la ansiedad y, asimismo, es un excelente aliado de sus practicantes a la hora de mantener la línea y estar en un buen estado físico.

COCINAR CON CANNABIS 1. PARTE

En la actualidad está creciendo la “permisividad” del cannabis con fines medicinales y recreativos tanto en todo el mundo, así como la legalización en algunos países. Junto a este crecimiento se encuentra el apogeo de la cocina, lo que ha dado lugar a una nueva tendencia: “la cocina cannábica». No obstante y pese a los 100 años de prohibición el cannabis siempre ha existido como ingrediente con fin medicinal, espiritual o nutricional. Este artículo analizará la historia, usos actuales y propiedades de esta planta, así como a los pioneros del movimiento de la cocina cannábica. En él se incluye la experiencia personal del cultivo, su estudio como ingrediente culinario y la viabilidad de la desestigmatización de su uso.

Situación actual en el sector gastronómico

Existe un movimiento gastronómico de cocina cannábica en Estados Unidos especialmente en el estado de California, liderado por mujeres, según el grupo Vice. “El futuro es femenino, especialmente cuando se trata de llevar alimentos infusionados con marihuana al mundo de la alta gastronomía.” (Norman, 2017)

Cada uno con su especialidad en este movimiento dominan, por lo general, profesionales en cocina y pastelería. Realizan productos de pastelería, dulces, cenas clandestinas, productos como quesos y foie infusionados con cannabis, pero para cualquier situación se requiere una tarjeta de autorización de consumo de cannabis medicinal válida para todas las cenas y eventos. A continuación, una lista de los chefs y pasteleros con más nombre dentro de este movimiento.
Vanessa Lavorato, es coproductora y productora culinaria del programa de cocina de marihuana Bong Appétit de Viceland, donde combina su talento en la cocina con su conocimiento del cannabis. Es la fundadora de Marigold Sweets, una confitería de cannabis. Desde 2010, elabora chocolates gourmet hechos a mano en California, también cubre la escena de la comida para Paper, Monocle, Time Out y Resy. Participó en el Proyecto de Alimentos Sustentables de Roma de Alice Waters. (En anexos Entrevista a la presentadora Vanessa Lavorato). 

Mindy Segal ganó el Premio al Mejor Chef de Pastelería de la Fundación James Beard en 2012, ahora fabrica comestibles de cannabis medicinal.

Andrea Drummer, graduada de Le Cordon Bleu College of Culinary Arts en Pasadena, Drummer ha cocinado en el Ritz-Carlton en Los Ángeles y bajo el destacado chef Neal Fraser en Redbird y Vibiana en Los Ángeles.

«Mis menús varían. Mi base de clientes es muy amplia. Los atiendo. Les doy lo que quieren. Lo veo como hacer una boda. Me siento y hablo con los clientes sobre qué tipo de comida les gusta y luego hago una degustación de menú. Y, sí, he hecho bodas infundidas con cannabis «. (MURRIETA, 2017)

Coreen Carroll, graduada de la Escuela de Cocina de San Francisco, Carroll enseñó en la Escuela de Queso de San Francisco y trabajó como carnicero en la meca de la carne de la vieja escuela 4505 carnes en San Francisco.

En 2014, Carroll cofundó Madame Munchie, una fábrica de cannabis medicinal de San Francisco, galletas de merengue de estilo francés, y ganó un premio High Times de la Copa Cannabis de NorCal por el mejor comestible ese mismo año

Carroll cultiva su propio cannabis, que infusióna en aperitivos como en pasteles de polenta con queso de cabra y mermelada de tomate o queso blanco hecho en casa en crostini.

Con un enfoque no psicoactivo, para cocinar están la hoja de cannabis. Mezcla la hoja picada en una pasta pâte à choux que hierve para hacer gnocchi y luego fríe la yema no descarboxilada en grasa de panceta y mezcla ambos con parmesano.

Michael Magallanes, trabajo en los restaurantes Mourad y Aziza, con estrellas Michelin, en San Francisco. Renunció a la industria de los restaurantes para lanzar Opulent Chef 2016, organizando talleres de cocina y cenas privadas, que incluye cannabis. Ejemplo de un plato: “Hago polvo de cannabis con aceite de coco y lo espolvoreo encima de una galleta de arroz cubierta con zanahoria, chile en escabeche, cilantro y yogurt. Una pequeña esfera de leche infunsionada con cannabis, regaliz y bayas de enebro. Tostada francesa infusionada con cannabis, cubierto con erizo de mar y ruibarbo en escabeche. Zanahorias asadas con café con ganache de chocolate salado infusionado con aceite de coco hachis y chiles secos, como un juego de mole” (MURRIETA, 2017)

Payton Curry, graduado del Culinary Institute of America en Nueva York, Curry es un veterano de las cocinas con estrellas Michelin, incluyendo Quince y el difunto Ame en San Francisco y ahora el bar Martini en Santa Elena. Ha enseñado en Le Cordon Bleu College of Culinary Arts en Scottsdale

«Tratamos de maximizar la planta entera: la hoja, el brote, incluso el cepellón, que puede prensarse en frío para hacer un almíbar. Flourish está en sociedad con un productor de cannabis en 162 hectares en el norte de California. Pruebo mi suelo en busca de minerales y nutrientes antes de probar mi cannabis. Es importante que conozcamos nuestro suelo como conocemos a nuestro granjero » (MURRIETA, 2017)

Jaime Lewis, graduada Le Cordon Bleu College of Culinary Arts en San Francisco, de practicante para el chef Laurent Gras en el legendario restaurante con estrellas Michelin Fifth Floor en San Francisco. 

«Siempre he sido un gran admirador del cannabis. Un operador de dispensarios de San Francisco me pidió que creara comestibles para pacientes con SIDA y cáncer. Me enamoré mucho de producir algo que pudiera brindarles a las personas una calidad de vida y hacer que se sintieran bien. Cocinar es así. Es una experiencia muy íntima. Luego agregas este valor nutritivo y medicinal. Yo estaba volcada en ese punto «.

Chris Sayegh, después de estudiar biología celular molecular en la Universidad de California, Santa Cruz, Sayegh recurrió a la gastronomía molecular, aprendiendo a cocinar en el trabajo en restaurantes con estrellas Michelin, incluyendo Mélisse en Santa Monica y 11 Madison en Nueva York.

Su acercamiento a la dosificación: las elegantes fiestas de Sayegh pueden tener hasta 25 platos, pero por lo general se completan a 10. La potencia oscila entre 1 mg y 5 mg por plato. Los cursos posteriores contienen CBD no psicoactivo y calmante en lugar de THC para disminuir los comensales. «No queremos asustar a nadie». Como líder de la cocina de cannabis, debemos asegurarnos de tomar esta corriente principal de forma muy responsable y no arruinar la velada de nadie».

«La mayoría de las veces el cannabis sabe bastante desagradable y no puede equilibrarse. Me he vuelto muy hábil para enmascarar y maniobrar el sabor. Lo que realmente me importa son los ingredientes que brillan. Como todo el mundo ha dicho, desde Escoffier hasta Thomas Keller: quieres que los ingredientes hablen por sí mismo «. (MURRIETA, 2017)

La tienda THCHESSE en San Francisco está especializada en productos gourmet infusionados con cannabis como foie gras, quesos, encurtidos, tapenade y más. (http://thcheese.org/, 2015) 

Como también ya se están comenzando a ver programas de televisión en relación a la cocina cannábica.

Gracias Elisa Rueda por todo tu trabajo.

San Valentin

La gente se está dando cuenta del hecho de que el cannabis puede mejorar su vida sexual, y están surgiendo más investigaciones para respaldar el uso tradicional de la marihuana como afrodisíaco. Más allá de aumentar la sensación de sensualidad y mejorar el estado de ánimo, el uso de la hierba con fines medicinales reduce el dolor, la ansiedad y ayuda a los usuarios a concentrarse en el momento y relajarse, razón por la cual más empresas están desarrollando productos tópicos y comestibles con infusión de cannabis destinados a hacer precisamente eso.

El pionero del cannabis como ayuda sexual, Mathew Gerson, creador y co-CEO de Foria, explicó: “Cuando tienes demasiado estrés en el cuerpo, tu cuerpo produce una sobreabundancia de cortisol, que básicamente reduce tu libido … Si no no te sientas seguro, no te sentirás caliente «.

Foria, el primer lubricante personal con infusión de cannabis, aumenta el flujo sanguíneo y ayuda a la relajación, buscando reducir el estrés y la ansiedad. Junto con su lubricante insignia, Foria también produce supositorios destinados a uso rectal y vaginal que abordan el dolor pélvico, el síndrome premenstrual y los cólicos menstruales.

«El cannabis es bifásico», continuó Gerson, «por lo que un poco puede hacer que un chico o una chica se exciten, pero demasiado puede conducir a un bloqueo en el sofá y no lo sientes».
De hecho, decidir la dosis adecuada para la mejora sexual puede ser muy complicado y parece que un poco puede ser muy útil.

Comience con solo 5 a 10 miligramos por primera vez. Tu mentalidad, así como la mentalidad de tu pareja, y el entorno de la habitación pueden influir enormemente en la experiencia, así que tómate un momento para hablar juntos sobre tus intenciones antes de beber, y ten un espacio agradable, acogedor, cálido y con poca luz preparado para masajes y mas.

Muchas parejas de cannabis informan que usar la hierba juntos les ha ayudado a fortalecer sus relaciones, aumentar la comunicación y la confianza y crear un momento especial para explorar y disfrutar el uno del otro.

Con estas cualidades que mejoran el amor en mente, hemos diseñado la guía de regalos perfecta para el Día de San Valentín llena de indulgencias sensuales para parejas amantes de la marihuana.